Кытайдын Цинмин маданияты

Кытайдын Цинмин маданияты

Кытайдын Цинмин маданияты – табияттын, адамзаттын, тарыхтын жана диндин ар кандай элементтерин бириктирген терең жана бай салт.Цинмин фестивалы, Кытайдагы маанилүү салттуу майрам катары, мүрзө шыпыруунун жана ата-бабаларга сыйынуунун салтанаттуу күнү гана эмес, ошондой эле адамдардын жаратылышка жакын, жазгы эс алуу жана мезгилдин ырахатын кабыл алуу учуру.

Тарыхый көз караштан алганда, Цинмин майрамы байыркы айыл чарба цивилизациясынын доорундагы ата-бабалардын ишениминен жана жазгы курмандык чалуу каада-салттарынан келип чыккан жана узак тарыхый теги бар.Тарых өнүккөн сайын, ал бара-бара ата-бабаларды эскерүү, маркумдарды жоктоо жана жазгы сейилдөө иштерине катышуу сыяктуу көптөгөн маанилерди камтыган комплекстүү майрамга айланды.Бул процессте Цинмин маданияты дагы өнүгүп, байыган.

Жаратылыш жагынан Цинмин мезгили жаздын кайтып келишине жана бардык нерселердин жанданышына туура келет.Адамдар табият менен тыгыз байланышып, жаздын демин сезип, мүрзө шыпыруу, жазга чыгуу сыяктуу иштер менен алектенишет.Табият менен бул гармониялуу жанаша жашоо кытай элинин жаратылышты урматтоо жана ага көнүү боюнча экологиялык даанышмандыгын чагылдырат.

Адамдык деңгээлде Цинмин маданияты ата-бабаларды урматтоо жана өткөндү аздектөө боюнча кытай улутунун гуманисттик духун камтыйт.Мүрзө шыпыруу, ата-бабаларга сыйынуу сыяктуу ырым-жырымдар аркылуу адамдар өздөрүнүн ата-бабаларына болгон сагынычын, урмат-сыйын билдирүү менен бирге, үй-бүлөнүн тарыхын, маданиятын да мураска алышат.Кошумчалай кетсек, Цинмин мезгилиндеги элдик иш-чаралар, мисалы, жазгы саякат, селкинчек, батперек учуруу да адамдардын жашоого болгон сүйүүсүн жана жакшы келечекке умтулуусун көрсөтөт.

Коомдун деңгээлинде Цинмин маданияты үй-бүлөдөгү жана коомдогу гармонияга өбөлгө түзөт.Бул өзгөчө майрамда үй-бүлө мүчөлөрү чогулуп, ата-бабаларын эскерип, үй-бүлөдөгү мээримдүүлүктү бекемдейт.Ошол эле учурда Цинминдин ар кандай иш-чараларына катышуу адамдарга коомдун жылуулугун жана биримдигин сезүүгө мүмкүндүк берет.

Мындан тышкары, Цинмин маданияты терең философиялык мааниге ээ.Бул адамдарга жашоону баалап, бар болгонуна шүгүр кылууну эскертет, ошондой эле позитивдүү жана прогрессивдүү ой жүгүртүүнү жактайт.Бул руханий изденүү кытай элинин руханий көз карашын калыптандырууда жана социалдык прогресске көмөктөшүүдө зор мааниге ээ.

Жалпысынан алганда, Кытайдын Цинмин маданияты тарыхтын, табияттын, адамзаттын, коомдун жана философиянын бир нече аспектилерин камтыган уникалдуу жана бай маданий көрүнүш.Цинмин маданиятын мурастоо жана жайылтуу менен биз кытай улутунун руханий маңызын жана маданий тереңдигин жакшыраак түшүнүп, баалай алабыз.


Посттун убактысы: 02-02-2024